Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna

Frågor om tjänsterna i bredbandsnätet
Vilka tjänster finns i det öppna bredbandsnät?

De tjänster du kan få idag finner du under Tjänster. Du kan få upp till 1000 Mbps internet, HDTV med 5.1 ljud och möjligheten att själv välja om du vill köpa kanalpaket eller enskilda tv-kanaler, samt telefoni via bredband. Det finns även mertjänster i form av välfärds- och fastighetstjänster, smart hemfunktioner samt installation- och supporttjänster.

Hur beställer jag tjänster i det nya öppna bredbandsnätet?

Under Tjänster på den här portalen kan du beställa tjänster inom bredband, TV och telefoni från alla våra olika leverantörer. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Till vem blir jag egentligen kund?

När du beställer en tjänst i bredbandsnätet blir du kund hos den eller de leverantörer du köper av. Det är till dessa du skall vända dig om du behöver support eller har frågor om exempelvis din faktura.

Frågor om anslutning
När blir jag ansluten till det nya öppna bredbandsnätet?

När just du ansluts till det nya öppna bredbandsnätet beror på var du bor. Du kommer att få mer information hem i din brevlåda när det närmar sig. Du kan även prova att söka på din adress på startsidan för att se om det finns ett planerat datum för att bli ansluten.

Hur installerar jag digital-tv och internettjänster?

Hur du installerar dina bredbandstjänster kan du läsa om under rubriken Support. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Hur ansluter jag min dator, telefon, tv etc. till bredbandsnätet?

I din bostad finns ett eller flera uttag. Uttagen sitter normalt i en så kallad CPE eller mediabox. CPE:n är kopplad till det öppna bredbandsnätet. Varje tjänst ansluts till ett uttag. Hur du installerar dina tjänster kan du läsa om under rubriken Support. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör av tjänster.

Kan man koppla in en trådlös router till bredbandsuttaget?

Ja, se beskrivning under rubriken Support.

Allmänna frågor
Varför ett nytt öppet bredbandsnät?

Ett öppet bredbandsnät erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Dessutom erbjuds välfärds- och fastighetstjänster samt smarta hemfunktioner. Antalet nya spännande tjänster och leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt.

Vad är det för skillnad mellan mobilt bredband och ett öppet bredbandsnät?

Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Mobilt bredband använder mobiloperatörernas nät (3G-4G). Hastigheten är bland annat beroende på avstånd från närmaste mast, mottagningsförhållanden (skymmande hus eller berg kan påverka mottagningen) samt hur många som samtidigt är uppkopplade mot sändaren. Ju fler som delar samma bandbredd, ju sämre kapacitet för var och en. I bredbandsnätet i din fastighet har varje bostad en egen fiberoptisk anslutning som fungerar helt oberoende av geografi och antal användare. Hastigheten är idag upp till 1000 Mbps. I framtiden går det att med små justeringar uppgradera hastigheten ännu mer.

Vad är det för skillnad mellan bredband över ADSL och det öppna bredbandsnätet?

Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Rent tekniskt beror det på att det nya bredbandsnätet i din fastighet är byggt med Fiberoptik som har närmast obegränsad kapacitet och är oberoende av avstånd. Med ADSL utnyttjas telefonnätets kopparledningar för överföringen. Det innebär att digitala signaler omvandlas till analoga med hjälp av ett modem. Hastigheten är beroende av flera faktorer, viktigast är telefonnätets kvalitet och avståndet till telestationen.

Vilka står bakom det öppna bredbandsnätet?

Det är din fastighetsägare som tillsammans med iTUX står bakom bredbandsnätet. iTUX förser nätet med innehåll via de många konkurrerande leverantörerna. Gå till Tjänster för att se vilka leverantörer som levererar i ditt nät.

Ordlista
Hur installerar jag digital-tv och internettjänster?

Hur du installerar dina bredbandstjänster kan du läsa om under rubriken Support. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.